Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή Περιοδικά

Image
Obesity and hyperandrogenism are implicated with anxiety, depression and food cravings in women with polycystic ovary syndrome.
Karagiannakis DS, Stefanaki K, Raftopoulou M, Psaltopoulou T, Paschou SA, Ilias I.
Endocrine 2023. Published Online. Ahead of print.
Image
Comparison of salivary cortisol levels between women with functional hypothalamic amenorrhea and healthy women: A pilot study.
Koukoubanis K, Stefanaki K, Karagiannakis DS, Kalampalikis A, Michala L.
Endocrine 2023. Published Online. Ahead of print
Image
Prevalence of cirrhotic cardiomyopathy according to different diagnostic criteria.
Alterations in ultrasonographic parameters of both left and right ventricles before and after stress
Karagiannakis DS, Stefanaki K, Anastasiadis G, Voulgaris T, Vlachogiannakos J.
Ann Gastroenterol 2023;36:1-9.
Image
Spleen stiffness: a predictive factor of dismal prognosis in liver cirrhosis
Karagiannakis DS, Stefanaki K.
Clin J Gastroenterol 2023;16:121-129.
Image

A case of SARS-CoV-2 infection-related deregulation of blood lipids in a patient with -/- LDLR familial homozygous hypercholesterolemia.
Bampatsias D, Dimopoulou M, Karagiannakis D, Sianis A, Koromboki E, Kantreva K, Psimenou E, Trakada G, Papatheodoridis G, Stamatelopoulos K.
J Clin Lipidol. 2023;17:219-224.

Image
Spleen stiffness can predict liver decompensation and survival in patients with cirrhosis.
Karagiannakis DS, Voulgaris T, Markakis G, Lakiotaki D, Michailidou E, Cholongitas E, Papatheodoridis G.
J Gastroenterol and Hepatol. 2023;38:283-289.
Image
Comparing 2D-shear wave to transient elastography for the evaluation of liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease.
Karagiannakis DS, Markakis G, Lakiotaki D, Cholongitas E, Vlachogiannakos J, Papatheodoridis G
Eur J Gastroenterol Hepatol 2022;34(9):961-966.
Image
Comparative utility of transient and 2D shear wave elastography for the assessment of liver fibrosis in clinical practice.
Karagiannakis DS, Voulgaris T, Angelopoulos T, Ioannidou P, Cholongitas E, Vlachogiannakos J, Papatheodoridis GV.
J Dig Imaging 2021;34(6):133-145.
Image
Association of cardiovascular factors in diabetic patients with non-alcoholic fatty liver disease. Cholongitas, E., Tsilingiris, D., Diamantopoulou, P,…..,Karagiannakis D,….,et al. Hormones 2021;21(1):133-145.


Image
Serum zonulin levels in patients with liver cirrhosis: Prognostic implications. Voulgaris T, Karagiannakis D, Hadziyannis E, Manolakopoulos S, Karamanolis G, Papatheodoridis G, Vlachogiannakos J. World J Hepatol. 2021;13(10):1394-1404.

Image
Platelet activation and hypercoagulability in patients with early primary biliary cholangitis compared with healthy controls. Vlachogiannakos I, Binas J, Siakavellas S, Karagiannakis DS, Voulgaris T, Papatheodoridis GV, Ladas S. Ann Gastroenterol. 2021;34(2):229-234.
Image
High Efficacy of Recommended Regimens in HCV Genotype 4 Advanced Disease. Goulis I, Oikonomou T, Elefsiniotis IS,…..,Karagiannakis D,…. ,et al. EC Gastroenterology and Digestive System 6.5 (2019):332-340.


Image
High prevalence of asymptomatic peptic ulcers diagnosed during screening endoscopy in patients with cirrhosis. Voulgaris T, Karagiannakis D, Siakavellas S, Kalogera D, Angelopoulos T, Chloupi E, Karamanolis G, Papatheodoridis G, Vlachogiannakos J. Ann Gastroenterol. 2019;32(5):451-456.

Image
Role of spleen stiffness measurement by 2D-Shear Wave Elastography in ruling out the presence of high risk varices in cirrhotic patients. Karagiannakis DS, Voulgaris T, Koureta E, Chloupi E, Papatheodoridis GV, Vlachogiannakos J. Dig Dis Sci. 2019;64(9):2653-2660.


Image
Evaluation of portal hypertension in the cirrhotic patient: hepatic vein pressure gradient and beyond. Karagiannakis DS, Voulgaris T, Siakavellas SI, Papatheodoridis GV, Vlachogiannakos J. Scand J Gastroenterol. 2018;21:1-12.
Image
Adherence to follow-up and treatment recommendations in Greek and immigrant patients with chronic hepatitis B in Greece. Voulgaris T, Vlachogiannakos J, Ioannidou P, Papageorgiou MV, Zampeli E, Karagiannakis D, Georgiou A, Papazoglou A, Karamanolis G, Papatheodoridis GV. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017;29(3):264-270.
Image
Reliability and applicability of two-dimensional shear-wave elastography for the evaluation of liver stiffness. Varbobitis IC, Siakavellas SI, Koutsounas IS, Karagiannakis DS, Ioannidou P, Papageorgiou MV, Pavlopoulou ID, Schizas D, Bamias G, Vlachogiannakos I, Ladas SD, Papatheodoridis GV. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016;28(10):1204-9.
Image
Systemic levels of human β-defensin 1 are elevated in patients with cirrhosis. Kaltsa G, Bamias G, Siakavellas SI, Goukos D, Karagiannakis D, Zampeli E, Vlachogiannakos J, Michopoulos S, Vafiadi I, Daikos GL, Ladas SD. Ann Gastroenterol. 2016;29(1):63-70.Image
Recent advances in cirrhotic cardiomyopathy. Karagiannakis DS, Papatheodoridis G, Vlachogiannakos J. Dig Dis Sci. 2015 May;60(5):1141-51.Image
Diastolic cardiac dysfunction is a predictor of dismal prognosis in patients with liver cirrhosis. Karagiannakis DS, Vlachogiannakos J, Anastasiadis G, Vafiadis-Zouboulis I, Ladas SD. Hepatol Int. 2014;8(4):588-94.

Image
Frequency and severity of cirrhotic cardiomyopathy and its possible relationship with bacterial endotoxemia. Karagiannakis DS, Vlachogiannakos J, Anastasiadis G, Vafiadis-Zouboulis I, Ladas SD. Dig Dis Sci. 2013;58(10):3029-36.

Image
Pretreatment serum interleukin-12 levels in predicting sustained virological response among hepatitis C patients following Pegylated Interferon-α2β plus Ribavirin treatment. Perperas A, Karagiannakis D, Anagnostopoulos G, Tsirogiannis A, Panagiotakos D, Papadopoulos S, Tsagkaris M, Papasteriades C, Manolakopoulos S. Ann Gastroenterol. 2013;26(3):249-254.

Dr Δημήτριος Σιμ. Καραγιαννάκης MD, PhD

Στο ιατρείο του Παθολόγου - Ηπατολόγου Δημητρίου Καραγιαννάκη διερευνώνται τα συμπτώματα και νοσήματα που άπτονται τόσο του ευρύτερου τομέα της Παθολογίας, όσο και του εξειδικευμένου τομέα της Ηπατολογίας, με σκοπό την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους.

.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρ. Τρικούπη 102, Κηφισιά 14563

Τηλ. ιατρείου: 2108015512

Κιν.: 6997295006

E-mail: drkaragiannakis@gmail.com